Azim Haidaryan for JIL SANDER EVE, 2011

420x297 DP EVE.indd

Greg Kadel for JIL SANDER EVE, 2012

JS_EVE-DP-10-09-12.indd

Greg Kadel for JIL SANDER EVEROSE, 2012

JS_EVEROSE-DP_CS4-Presse-HD

Greg Kadel for JIL SANDER EVERGREEN, 2013

JS_EVERGREEN_DP_A3_HD